ZPP/24/MGW/2016

                                                                                                       Zabrze, dn. 23. 02. 2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa trzech kompletów układów do pomiaru temperatury w postaci:
termometru oporowego z króćcem i przewodem razem z osłoną rurową oraz mikroprocesorowym regulatorem temperatury.

Termin związania z ofertą:

21 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty.

Termin realizacji zamówienia:

 Od momentu złożenia zamówienia:  do 16 dni, jednak nie później niż do 31. 03. 2016r.

Kryteria oceny ofert:

Cena                     - 95% (najniższa zaoferowana cena),

Gwarancja          – 5% (okres gwarancji na całą dostawę materiałów lub wybiórczo na poszczególne podzespoły).

Uwagi:

Wymagane parametry techniczne termometru oporowego:

 • termometr oporowy wraz z obudową musi być dopuszczony do pracy w podziemnych zakładach górniczych narażonych na występowanie zagrożeń wybuchem metanu i pyłu węglowego (urządzenie to musi być grupy I kat. M1, należy dostarczyć stosowny certyfikat Exi/M1),
 • termometr musi posiadać atest KDB ATEX,
 • zakres temperatury pracy termometru musi zawierać się pomiędzy -40 ÷ +50°C,
 • obudowa czujnika temperatury musi posiadać stopień ochrony IP65, zakończenie kabla czujnika będzie znajdowało się w skrzynce przyłączowej ze stopniem ochrony IP54
 • długość kabla przyłączeniowego czujnika temperatury musi wynosić 50mb,
 • czujnik temperatury musi być wstrząsoodporny a obudowa powinna być wykonana ze stali kwasoodpornej,
 • czujnik powinien mieć możliwość takiego podłączenia, aby możliwa była kompensacja długości linii.

 

Wymagane parametry techniczne osłony rurowej czujnika temperatury:

 • osłona rurowa na czujnik temperatury powinna być wykonana ze stali kwasoodpornej,
  a mocowanie winno być na kołnierz o znormalizowanych wymiarach,
 • termometr i osłona muszą stanowić komplet pomiarowy.

 

Wymagane parametry techniczne regulatora temperatury:

 • regulator temperatury musi współpracować z czujnikiem temperatury Pt100,
 • zakres pomiarowy regulatora temperatury winien pokrywać zakres temperatury pracy współpracującego z nim czujnika,
 • wyjście regulatora powinno być przekaźnikowe o obciążalności styków min. 1A, 250V AC,
 • regulator musi mieć możliwość regulacji zadanej temperatury alarmowej,
 • regulator powinien mieć możliwość zasilania napięciem 230V AC.

Oferent musi zapewnić co najmniej dwunastomiesięczny okres gwarancji na dostarczone materiały objęte zapytaniem.

Termin składania ofert:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym:

- drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.           

lub

- osobiście na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 29. 02. 2016r., do godz. 1400

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 24/02/2016

2. Formularz oferty 24/02/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.