DATA             11.02.2016                                     L.dz. 667/2015  

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Opracowanie koncepcji ograniczenia hałasu wyrzutni (dyfuzora) powietrza ze Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” (część stara) zlokalizowanego na terenie Parku 12C (ul. Sienkiewicza 43, Zabrze)

 

Termin składania ofert: 15.02.2016

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 11/02/2016

2. Formularz ofertowy 11/02/2016

3. Wzór umowy 11/02/2016

4. Załączniki 11/02/2016

5. Wybór oferty najkorzystniejszej 19/02/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.