DATA             11.02.2016                                       

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie w  rejonie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z montażem kraty, zamykającej wlot
z powierzchni do diagonali transportowej w istniejącej ramie tamy bezpieczeństwa TB-1.

 

Termin składania ofert: 17.02.2016

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 11/02/2016

2. Formularz Ofertowy 11/02/2016

3. Załączniki 11/02/2016

4. Wybór oferty najkorzystniejszej 01/03/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.