ZPP/50 /MGW/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

      Przygotowanie i realizacja multimedialnych i interaktywnych zajęć lekcyjnych dla dzieci

      i młodzieży w wieku 6-18 lat, dotyczących wiedzy o kosmosie, w komorze badawczej nr 8  na

 poziomie 320 m pod ziemią w Kopalni Guido.  

   

Termin realizacji zamówienia:

15.02.2016r. – 28.02.2016r.

Termin składania ofert:

4.02.2016r., godzina 12.00.

 

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 01/02/2016

docx2. Formularz oferty 01/02/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.