ZPP/ 23 /MGW/2016                                                                                                                                                                  Zabrze, dn.21.01.2016  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

                                      „Zakup ochronnych akcesoriów BHP”

 

1.Termin związania ofertą:  30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2.Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 3 luty 2016 r.

3.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

4. Termin składania ofert: 29.01.2016 do godziny 12:00


Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 25/01/2016

docx2. Formularz oferty 25/01/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.