ZPP/ 431/ MGW / 2015- 2016                                                 Zabrze, 22 stycznia 2016 roku

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Proszę o przedstawienie swojej oferty na:
przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń, wymaganych § 17 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 z poźń. zm.), dla:


- pracowników brygad oddziałów szybowych zatrudnionych w ruchu podziemnych zakładów górniczych (ślusarze, sygnaliści, rewidenci, maszyniści wyciągowi),

- elektromonterów,

- górników,

- pracowników inżynieryjno- technicznych.

 


Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 22/01/2016

docx2. Formularz oferty 22/01/2016

pdf3. Zawiadomienie o unieważnieniu 25/01/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.