ZPP/423/MGW/2015                                                                                                                                                                                                 Zabrze, dn 04.01.2015

                                                                                                              ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawicie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Sukcesywna dostawa wody mineralnej w butelkach do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w 2016/2017 roku”  

Termin składania ofert: 11.01.2016 do godziny 12:00

 

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 04/01/2016

pdf2. Formularz oferty 04/01/2016

pdf3. Formularz cenowy 04/01/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.