ZPP/426/MGW/2015

                                                                                                       Zabrze, dn. 31. 12. 2015r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa
SMP-NT/A/S, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/A-N oraz systemu zasilania bezprzerwowego typu ENERTRONIC S w okresie od 01. 01. ÷ 31. 12. 2016r.


Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 04/01/2016

docx2. Formularz ofertowy 04/01/2016

doc3. Wzór umowy 04/01/2016

pdf4. Zapytanie ofertowe 05/01/2016plik obowiązujący

docx5. Formularz ofertowy 05/01/2016plik obowiązujący

doc6. Wzór umowy 05/01/2016plik obowiązujący

ZPP/426/MGW/2015

                                                                                                       Zabrze, dn. 31. 12. 2015r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa
SMP-NT/A/S, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/A-N oraz systemu zasilania bezprzerwowego typu ENERTRONIC S w okresie od 01. 01. ÷ 31. 12. 2016r.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.