ZPP/427MGW/2015                                                                                     Zabrze,4 stycznia  2016 r

 

                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

    Przeprowadzanie  okresowych przeglądów, badań okresowych(wraz z protokołem

    rzeczoznawcy), remontu wózków hamulcowych, serwisowania i usuwania awarii układu

    przewozu ludzi kolejką szynową  podwieszoną z napędem własnym elektrohydraulicznym

    na poziomie 320 m ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

    Przeglądy będą wykonywane  od 20 .01. 2016 r. do 20. 01. 2017 r.

    Zamówienie będzie obejmować:

$1a.     kontrole roczne, kwartalne, miesięczne zgodnie z DTR producenta następujących elementów kolejki:

-ciągnik podwieszony elektrohydrauliczny typu CEH-22, produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o.

-wózki hamulcowe typ WHR-1/N  - łącznie z remontem,

-kabiny UiK- Guido-4,

       b.    badania okresowe (wraz z protokołem rzeczoznawcy ) wykonane przez Centrum Badań      

              i  Dozoru Górnictwa Podziemnego

               - kolejki szynowej podwieszanej z ciągnikiem podwieszonym elektrohydraulicznym typu

                CEH-22, wersja CEH-22/Z-1,

               - ciągnika podwieszonego elektrohydraulicznego typu CEH-22, wersja CEH-22/Z-1,

               - kabin osobowych typu UiK-Guido,

               - trasy jezdnej szynowej kolejki podwieszonej typu BWUT-50/100.

        c.   świadczenie usługi serwisowej w/w kolejki szynowej podwieszonej i wymianę części  

              eksploatacyjnych zgodnie z DTR,

        d.   usuwanie awarii.

Termin związania  ofertą : nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia

Termin realizacji zamówienia :  od 20 stycznia 2016 r. do  20 stycznia 2017 r.

Kryteria oceny ofert : cena – 100%    (najniższa zaoferowana cena)

 

Termin składania ofert: 12 stycznia  2015, do godziny 14°°


Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 04/01/2016

docx2. Formularz oferty 04/01/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.