ZPP/411/MGW/2015                                                                                                                                                                                                                     Zabrze, dn. 22.12.2015

                                                                                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

„Systematyczna dostawa prasy w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

Termin składania ofert: 31.12.2015 do godziny 10:00

 

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 22/12/2015

docx2. Formularz oferty 22/12/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.