ZPP/375/MGW/2015

Zabrze, dn.10.12.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Sukcesywne dostawy środków czystości do Muzeum Górnictwa Węglowego

w Zabrzu w 2016 roku”

1.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2.Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 lub do wyczerpania kwoty zabezpieczonej na ten cel.

3.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

Termin składania ofert: 21.12.2015 do godziny 10:00

 


Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 14/12/2015

docx2. Formularz oferty 14/12/2015

xls3. Formularz cenowy 14/12/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.