ZPP/399/401/MGW/2015/3

                                                                                         Zabrze, dn. 08.12.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa hełmów górniczych dla pracowników i turystów, obrandowanych logotypami obiektów: Sztolni Królowa Luiza oraz Kopalni Guido.  

Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia

Termin realizacji zamówienia: 28 grudnia 2015

Kryteria oceny ofert – cena brutto 100% 

 

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe 09/12/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.