ZPP/173/MGW/2015/5

                                                                                                                                                                      Zabrze, dn. 8.12.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Emisja reklamy internetowej w ogólnopolskim serwisie informacyjnym.

Termin związania  ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia

Termin składania ofert: ………………………………………10.12.2015 godz. 13.00…….…………………………………….

 

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 08/12/2015

pdf2. Odpowiedzi na pytania 09/12/2015

pdf3. Zawiadomienie o wyborze oferty 14/12/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.