ZPP/399/MGW/2015/2

Zabrze, dn. 07.12.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa urządzeń mobilnych

Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia

Termin realizacji zamówienia: 22 grudnia 2015

Kryteria oceny ofert – cena brutto 100%

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie i formularz oferty 07/12/2015 

pdf2. Odpowiedzi na pytania 09/12/2015

 

ZPP/399/MGW/2015/2

                                                                                                                                                   Zabrze, dn. 07.12.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.