ZPP/ 173/MGW/2015/3

                                                                                                                                                   Zabrze, dn. 16.11.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie i ekspozycja billboardów w centrum miasta Zabrze na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Termin składania ofert: ………………………………………19.11.2015 godz. 13.00…….…………………………………….

 

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 17/11/2015

pdf2. Odpowiedzi na pytania 19/11/2015

pdf3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 25/11/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.