ZPP/363/MGW/2015                                                                                                                                                                                                                                    Zabrze , dn. 16.11.2015

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2016”

Termin składania ofert: 24.11.2015 roku do godz. 10:00

 

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 16/11/2015

docx2. Formularz oferty 16/11/2015

xls3. Formularz cenowy 16/11/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.