Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8b Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zwanej dalej  „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 10.11.2015 do godziny 14.00.

 

Do pobrania:

 

pdf1. Zaproszenie do udziału w postępowaniu 06/11/2015 - Załącznik nieobowiązujący

pdf2. Zaproszenie do udziału w postępowaniu 09/11/2015 - Załącznik obowiązujący

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.