ZPP / 353/MGW/2015                                               Zabrze, 02.11.2015r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  • Przeglądów konserwacyjnych UTB ujętych w Załączniku Nr 1 i 1a do niniejszego zapytania ofertowego.
  • Pomiarów  elektrycznych UTB ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, z częstotliwością określoną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń technicznych transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003 r., poz. 1890. )
  • Usługi pogotowia dźwigowego dla UTB ujętych w Załączniku Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
  • Naprawy UTB ujęte w Załączniku Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

Termin składania ofert: 18.11.2015 do godz.12.00.

Do pobrania: 

pdf1. Zapytanie ofertowe 05/11/2015

pdf2. Załączniki 05/11/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.