Znak sprawy: Ldz. 6110/ADI/TS/2015

ZPP/343/MGW/2015                                                                                  Zabrze, dnia 14.10.2015 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :

„Dzierżawa włókien światłowodowych pomiędzy lokalizacjami MGW w  Zabrzu:

Miarki 8, Wolności 410, Sienkiewicza 43”
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej  „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

 

Ofertę prosimy przesłać :

 

pocztą na adres – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
          ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

 

        lub faxem na nr 32 277-11-25
lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin składania ofert : do 21.10.2015 r. godzina 15:00

 


Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 16/10/2015

docx2. Formularz oferty 16/10/2015

pdf3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23/10/2015

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.