ZPP/326/MGW/2015

  1.                                                                                                                                               Zabrze, dn. 07. 10. 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa oraz uruchomienie jednostki centralnej obsługującej stację wizualizacji
i konfiguracji stanów pracy maszyny wyciągowej szybu i szybika „Guido” wraz
z licencjonowanym systemem operacyjnym, kluczem sprzętowym, oprogramowaniem
i dyskiem twardym.

 

Termin związania ofertą:

21 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty.

Termin realizacji zamówienia:

 Od momentu złożenia zamówienia:  do 30 dni, jednak nie później niż do 20. 11. 2015r.

Kryteria oceny ofert:

Cena                        - 95% (najniższa zaoferowana cena),

Gwarancja             –   5% (okres gwarancji na całą stację lub wybiórczo na poszczególne podzespoły

Uwagi:

Oferent musi umieć wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej trzy zadania polegające na wdrożeniu w układach wizualizacji i sterowania pracą maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych komputerów w wykonaniu przemysłowym.

Oferta musi obejmować zakup, dostawę, instalację oprogramowania i uruchomienie stacji wizualizacji (wspólnej dla maszyn szybu i szybika „Guido”) wraz z wymianą klucza sprzętowego dla programu wizualizacji ASIX (produkcji firmy ASKOM).

Realizacja prac nie może naruszać warunków zezwolenia na eksploatację i być zgodna z „DTR Maszyny Wyciągowej B-1200/AC-2m/s górniczego wyciągu szybowego szybu i szybika „Guido” KDWK „M-300” w likwidacji”.

Wykonane prace winny odtworzyć stan istniejący układu sterowania, wizualizacji
i konfiguracji stanów pracy maszyny wyciągowej na nowej platformie sprzętowej jednostki centralnej obsługującej stację wizualizacji.

Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i personalnym umożliwiającym wykonanie powyższych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto oferowany sprzęt musi spełniać następujące warunki:

11)        Zestaw musi być oparty na komputerze przemysłowym typu ARK o specyfikacji co najmniej takiej jak w załączniku nr 2,

12)        Dysk twardy musi być wykonany w technologii SSD i posiadać wielkość co najmniej 64 GB,

13)        Komputer musi posiadać minimum 2 GB pamięci typu RAM,

14)        Komputer musi posiadać licencjonowany system operacyjny – co najmniej Windows 7®,

15)        klucz sprzętowy należy wymienić z wersji LPT na USB dla programu wizualizacji ASIX firmy ASKOM z Gliwic,

16)        Zapewniać powiązania programowe wszystkich zmiennych systemowych ze sterownikami PLC maszyn wyciągowych szybu i szybika "Guido",

17)        Zapewniać dwukierunkowe powiązania stacji wizualizacji z urządzeniami dyspozycyjnymi na pulpicie sterowniczym maszyn wyciągowych,

18)        Zapewniać dwukierunkowe skalowanie zmiennych systemowych dla maszyn wyciągowych szybu i szybika "Guido",

Oferent musi zapewnić co najmniej dwunastomiesięczny okres gwarancji na zakres wykonanych prac.

Termin składania ofert:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym:

- drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.           

lub

- osobiście na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16. 10. 2015r., do godz. 1400


Do pobrania:

docx1. Zapytanie ofertowe 08/10/2015

docx2. Formularz oferty 08/10/2015

zip3. Załączniki 08/10/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.