ZPP/325/2015                                                                                       Zabrze,  5.10.2015 rok   

 

Zapytanie ofertowe

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie:

kontroli okresowych obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

 

1.      Opis sposobu przygotowania oferty:

 

a) oferta musi być złożona w formie pisemnej

 

b) oferta musi być złożona w języku polskim

 

c) każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę

 

d)                         ofertę należy złożyć na wzorze załączonym do niniejszego zapytania

 

e) oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

 

f)   do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą dokonywać kontroli i dokumenty
             poświadczające posiadanie przez te osoby odpowiednich kwalifikacji do wykonywania
             przedmiotowych kontroli. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji zamówienia,
             wykaz tych osób może ulegać zmianie

 

2.      Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:
 Krystyna Kozieł, telefon stacjonarny 326303091 wew. 5901
         

Ofertę proszę przesłać lub dostarczyć - na załączonym Formularzu Ofertowym - na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze w terminie do godziny 12 dnia 13 października 2015 roku Można to zrobić faksem (nr 32 277-11-25) lub drogą mailową (adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 05/10/2015

docx2. Formularz oferty 05/10/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.