DATA             11.09.2015                                        Oznaczenie sprawy:  ZP/312/MGW/2015

Wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu i renowacji murów oporowych na terenie Kopalni Królowa Luiza – Etap I: Inwentaryzacja i ekspertyza stanu technicznego murów wraz z najbliższym otoczeniem

Zadanie 1: wykonanie badań georadarem oraz opracowanie wyników z badań – inwentaryzacja wstępna


Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 11/09/2015

docx2. Formularz ofertowy 11/09/2015

doc3. Wzór umowy 11/09/2015

zip4. Załączniki 11/09/2015

pdf5. Wybór oferty 25/09/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.