ZPP/302/MGW/2015

  1.                                                                                                          Zabrze, dn. 02.09.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Pomiary wskaźników zagrożenia radiacyjnego w wyrobiskach ZKWK „Guido”:

- stężenia energii potencjalnej alfa w powietrzu krótkożyciowych produktów rozpadu radonu na 5 stanowiskach,

- ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie gamma na 2 stanowiskach,

- stężenia izotopów promieniotwórczych radu RA-226 i RA-228 w wodach na 2 stanowiskach,

Wraz z analizą i interpretacją wyników (w cenie należy uwzględnić koszty dojazdu).

 

Termin związania  ofertą:

21 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty.

Termin realizacji zamówienia:

 Od momentu złożenia zamówienia do 10.09.2015 r. - zmiana terminu na 30.09.2015r.

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 % (najniższa zaoferowana cena)

Uwagi:

1)        Wykonawca musi posiadać akredytację na wykonywanie badań zagrożenia radiacyjnego
w wyrobiskach podziemnych.

Termin składania ofert:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym:

- drogą mailową na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                  lub- osobiście na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 15.09.2015r., do godz. 14.00


Do pobrania:

docx1. Zapytanie ofertowe - plik nieobowiązujący

docx2. Formularz ofertowy

docx3. Zapytanie ofertowe - plik obowiązujący

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.