DATA  23.07.2015                                                   Oznaczenie sprawy:  ZPP/271/REOK/2015

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Zaprojektowanie, wykonanie wraz z dostawą i montażem 4 sztuk tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu, etap II –Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej”

Zadanie współfinansowane ze środkówUnii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2007-2013 Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe23/07/2015

doc2. Formularz ofertowy23/07/2015

doc3. Wzór umowy23/07/2015

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.