ZPP/ 262 /MGW/2015                                                                      Zabrze, dn. 23.07.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„ Wykonanie pomiarów hałasu oraz tłumienia hałasu wytwarzanego w budynku maszyny wyciągowej szybu Kolejowy przy ul. 3 Maja 93 w Zabrzu”.

Termin składania ofert: 29.07.2015r. godz. 10:00

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe22/07/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.