ZPP/263 /MGW/2015    Zabrze, dn. 17.07.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„ Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu”

Termin składania ofert: 23.07.2015 godz. 10:00

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe17/07/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.