ZPP/ 253 /MGW/2015

                                                                                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„ Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów do trzech pomieszczeń (0.03, 0.06, 0.07)  w budynku przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu”

Termin składania ofert: 10.07.2015r. godz. 10:00


Do pobrania:

pdf1. Zapytanie i formularz oferty 06/07/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.