2015-06-03                          Oznaczenie sprawy:  ZPP/210/MGW/2015

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy, o nazwie:

Opracowanie ekspozycji banerowej.

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 03/06/2015

docx2. Formularz oferty 03/06/2015

pdf3. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 30/06/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.