ZPP/201/MGW/2014

                                                                                                                                       Zabrze, dn. 26 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup kasy fiskalnej z funkcją kopii elektronicznej wraz z usługą fiskalizacji 

Termin związania  ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia

Termin realizacji zamówienia (wypełnia Komórka Zamawiająca) :  01.06.2015 r.

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 28/05/2015

pdf2. Formularz ofertowy 28/05/0215

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.