Oznaczenie sprawy:                                                                     21.05.2015
ZPP/180/MGW/2015
 

 

W związku z realizacją projektu pn. Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6 Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja  obszarów zdegradowanych Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja - duże miasta.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na Zadanie pod nazwą:


"Nadzór nad realizacją zadania polegającego na aranżacji poziomu 170 ZKWK Guido Wraz ze

zmianą jego funkcji."


Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 21/05/2015

docx2. Wzór umowy 21/05/2015

docx3. Formularz oferty 21/05/2015

pdf4. Projekt aranżacji poziomu 170  21/05/2015

pdf5. Unieważnienie postępowania 29/05/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.