L.Dz.: 3190 / RPRT/  RL/ 2015

Zabrze, 20.05.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59  41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Nazwa zadania:

Dostawa rekwizytów na Idustriadę 2015 (latarka czołowa LED wraz z bateriami, kombinezon malarski, maska przeciwpyłowa)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

Do pobrania:

pdf 1. Zapytanie i formularz oferty 21/05/2015

pdf2. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania02/06/2015

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.