ZPP/183/MGW/2015                                                                                                                            Zabrze, 19.05.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności, zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przygotowanie i realizacja multimedialnej i interaktywnej oferty edukacyjnej z dziedziny kosmologii na Industriadę 2015 na terenie Hostelu Guido (ul. 3 Maja 93a, Zabrze).

 

Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2015 r.

do godziny 12.00.

 

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe i formularz oferty 19/05/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.