ZPP/186/ MGW / 2015

                 Zabrze, 15.05.2015

   

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

             Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Nazwa zadania:

 

Przeprowadzenie badania ankietowego na próbie kwotowo-losowej 1000 mieszkańców Zabrza.

 

 

Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2015 do godziny 15.30.


Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 18/05/2015

pdf2. Odpowiedzi do zapytania ofertowego 19/05/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.