13.05.2015

ZPP/164/MGW/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Zakup i dostawa ręczników hotelowych do Hostelu Guido."

Wprowadza się zmianę w zapytaniu ofertowym do punktu „Uwagi”, podpunkt b , termin składania ofert zmienia się na : 18.05.2015r. do godz. 11.30


Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 13/05/2015

pdf2. Formularz ofertowy 13/05/2015

xls3. Formularz cenowy 13/05/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.