2576/REOK/BD/2015

23.04.2015

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU

na wykonanie dostawy / usługi/roboty budowlane* o wartości netto poniżej kwoty określonej                   w art. 4 pkt 8

Do pobrania:

pdfRozeznanie rynku 23/04/2015

pdfSchemat systemu ppoż dla GKSD 23/04/2015

docFormularz rozeznania rynku 23/04/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.