ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59  41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Nazwa zadania:

Usługa transportowa związana z przewozem uczestników wyjazdu szkoleniowego na trasie Zabrze – Essen – Zabrze w terminie 11-13 maja 2015 roku

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

  Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: (032) 630-30-91

Faks: (032)  277-11-25

NIP : 648-276-81-67

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 8:00-15:30

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewozie pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, uczestników wyjazdu szkoleniowego (około 30 osób) na trasie z Zabrza do Essen (Niemcy, Nadrenia Północna-Westfalia), z postojem w Sangerhausen (Niemcy, Saksonia-Anhalt) oraz przejazdami miejscowymi do miejscowości w pobliżu Essen (Oberhausen, Bochum) oraz z Essen do Zabrza. 

 

Sposób dostarczenia oferty

 

1.     Oferta powinna być złożona na formularzu jak w załączniku nr 1.

 

a)Pocztą na adres  - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze.

 

b)Faksem na nr -  (032)  277-11-25.

 

c)Pocztą elektroniczną na adres – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

d)Osobiście w siedzibie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, w godzinach od 8.00 do 15.30.

 

               

 

Termin przesłania oferty.

 

Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2015.

Do pobrania:

doc1. Zapytanie ofertowe 16/04/2015

docx2. Formularz oferty 16/04/2015

doc3. Wzór umowy 16/04/2015

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.