Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

          Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, telefon: (032) 630 30 91, faks: (032)  277-11-25, NIP: 648-276-81-67, strona internetowa: www.kopalniaguido.pl.

Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 08.00-16.00

 

          Tryb udzielania zamówienia

 

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

 


Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu SBB 15/04/2015

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.