ZPP / 99 /MGW/2015

                Zabrze, dn. 15.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Usługa wycięcia drzew przy budynku Łaźni Łańcuszkowej przy ul. Wolności 408”

Termin składania ofert: 22.04.2015 r.


Do pobrania:

pdf1. Zapytanie oferty 15/04/2015

pdf2. Formularz oferty 15/04/2015

jpg3. Załącznik 15/04/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.