ZPP/ 140 /MGW/2015

Zabrze, dn. 10.04.2015 r.                                            

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

"Wykonanie, dostawa i montaż jednej sztuki tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. "Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze - Etap I"

Termin składania ofert: 20.04.2015 roku

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 10/04/2015

docx2. Formularz oferty 10/04/2015

pdf3. Instrukcja oznakowania środki krajowe 10/04/2015

pdf4. Wybór oferty 05/04/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.