Zabrze,dn.23.02.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługi w zakresie ochrony p-poż., dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - jego części naziemnej i podziemnej (w części naziemnej jeden raz w roku , w wyrobiskach górniczych co trzy miesiące począwszy od marca 2015 r.)
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy , prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 139, poz. 1169 z późń. zm.),

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 27/02/2015

pdf2. Kalkulacja cenowa 27/02/2015

pdf3. Formularz oferty 27/02/2015

pdf4. Protokół z przeglądu oświetlenia awaryjnego 27/02/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.