ZPP /27/MGW/2015/1

                                                                                                                                                   Zabrze, dn. 18.02.2015

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa wielokanałowego mikrofonu z możliwością nagrywania na karcie SD

 

Termin składania ofert: ………………………………………20.02.2015 godz. 13.00


Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 18/02/2015

pdf2. Zakończenie 02/03/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.