ZPP /59 /MGW/2015

Zabrze, dn. 10.02.2015 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Sukcesywne dostawy środków czystości do Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu w 2015 roku”

Termin składania ofert: 25.02.2015 r. godz. 12.00

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe 17/02/2015

docxFormularz oferty 17/02/2015

Formularz cenowy 17/02/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.