06.02.2015r.

Oznaczenie sprawy:  ZP/47/2015/MGW/2015

Zamówienie poza ustawą PZP

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty określonej w ar t 4 pkt 8 Ustawy Pzp w MGW

na zadanie pod nazwą:  "Sukcesywna dostawa opakowań spożywczych, jednorazowych, plastikowych, papierowych oraz foliowych”.

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe06/02/2015

docxFormularz oferty06/02/2015

odsFormularz cenowy06/02/2015


Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.