ZPP / 491/MGW/2015

Zabrze,dn.26.01.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Stała konserwacja instalacji klimatyzacji i serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Termin składania ofert: 20.02.2015 do godz.12.00

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 30/01/2015

pdf2. Formularz ofertowy 30/01/2015

pdf3. Wykaz urządzeń limatyzacyjnych 30/01/2015


Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.