ZPP /27/MGW/2015

Zabrze, dn. 29.01.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa statywu fotograficznego oraz wielokanałowego mikrofonu z możliwością nagrywania na karcie SD

 

Termin składania ofert: 2.02.2015 godz. 15.00


Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe 29/01/2015

pdfZawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 13/02/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.