ZPP/39/MGW/2015                                                                              Zabrze , dn. 26.01.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2015"

 

 

Termin składania ofert: 30.01.2015 roku godz. 13:00

Do pobrania:

docxZapytanie ofertowe27/01/2015

docxFormularz cenowy27/01/2015

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.