2015-01-23

Oznaczenie sprawy:  ZP/46/2015/MGW/2015

Zamówienie poza ustawą PZP do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty określonej w ar t 4 pkt 8 Ustawy Pzp w MGW na zadanie pod nazwą:  "Sukcesywna dostawa gazów technicznych - sprężonych wraz z wynajmem butli"

Do pobrania:

1. pdfZapytanie ofertowe 23/01/2015

2. docxFormularz ofert 23/01/2015

3. xlsFormularz cenowy 23/01/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.