Zapytanie ofertowe


"Analiza próbek wód podziemnych odprowadzanej z Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej"

Zawiadomienie o o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W imieniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zawiadamia się, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Analiza próbek wód podziemnych odprowadzanych z Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”.

 

Zespół oceniający postanowił przyjąć najkorzystniejszą ofertę i zlecić realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia firmie:

 

JARS Sp. z o.o. Filia Południe ul. Fabryczna 7  41-404 Mysłowice

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień i korekty oferty.

O terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony w odrębnym trybie.


Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe i formularz oferty wraz z załącznikami 13/01/2015

pdfSprostowanie do zapytania ofertowego 15/01/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.