ZPP /   13 /MGW/2014

Zabrze,dn.09.01.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Sukcesywne dostawy stali i materiałów hutniczych, w okresie od dnia podpisania umowy do IV 2016 roku , dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Termin składania ofert: 15.01.2015r. do godz.12.00

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe09/01/2015

docxFormularz oferty09/01/2015

xlsFormularz cenowy09/01/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.