ZPP/01/MGW/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

      Przygotowanie i realizacja multimedialnych i interaktywnych zajęć lekcyjnych dla dzieci

      i młodzieży w wieku 6-18 lat, dotyczących wiedzy o anatomii człowieka, w komorze sprężarek na

 poziomie 320 m pod ziemią w Kopalni Guido.  

   

Termin realizacji zamówienia:

02.02.2015r. – 09.02.2015r.

Termin składania ofert:

15.01.2015r., godzina 12.00.

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe09/01/2015

pdfFormularz oferty09/01/2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

      Przygotowanie i realizacja multimedialnych i interaktywnych zajęć lekcyjnych dla dzieci

      i młodzieży w wieku 6-18 lat, dotyczących wiedzy o anatomii człowieka, w komorze sprężarek na

 poziomie 320 m pod ziemią w Kopalni Guido.  

   

Termin realizacji zamówienia:

02.02.2015r. – 09.02.2015r.

Termin składania ofert:

15.01.2015r., godzina 12.00.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.